Ik wil meer weten!
Hou mij op de hoogte

Floor Scheepers

Floor Scheepers

Floor Scheepers is kinder- en jeugdpsychiater en sinds oktober 2010 werkzaam in het UMC Utrecht als medisch afdelingshoofd. Aanvankelijk alleen van de afdeling Kinder- en jeugdpsychiatrie maar sinds April 2012 van de afdeling psychiatrie waarbij kinder- en jeugdpsychiatrie en volwassen psychiatrie zijn samengevoegd tot 1 afdeling. Daarnaast is zij voorzitter van het bestuur van de Fritz Redl School, cluster IV onderwijs, verbonden aan het UMCU, plaatsvervangend opleider voor de opleiding tot het medisch specialisme psychiatrie en heeft zij een aantal andere nevenfuncties.

Floor Scheepers heeft zich in de jaren voor oktober 2010 bij Karakter kinder- en jeugdpsychiatrie als manager behandelzaken van het universitair cluster en het centrum voor orthopsychiatrie in Nijmegen bezig gehouden met onderzoek naar empathie bij conduct disorder en de behandeling van agressieregulatieproblemen. Bij beide projecten is zij nog steeds betrokken. Zij volgde haar medische opleiding, opleiding tot medisch specialist en promotie onderzoek gericht op schizofrenie in het UMC Utrecht.